Etusivu     Yritys     Tuotteet     Referenssit     Kumppanit     Yhteystiedot  
   

Tuotteet - Yleistä

TUKE-tuottavuuden hallintajärjestelmä

TUKE-järjestelmä on kokoelma työkaluja tuottavuuden kehittämiseen ja hallintaan.

Järjestelmän avulla voidaan mm:

  • suunnitella työmenetelmiä, tuotantoa ja materiaaleja
  • tehdä tarkkoja tarjous- ja tuotelaskelmia
  • saada täsmällistä tietoa tuotannosta ja kustannuksista

Järjestelmä antaa tietoa mm:

  • tuotteiden ja tuotannon oikeista kustannuksista
  • paljastaa tuotannon tehostamistarpeet
  • näyttää toimenpiteiden vaikutukset tuottavuudessa
  • kertoo henkilöstön ja laitteiston kuormitusasteen
  • raportointi ja seuranta paljastaa niin lyhyen kuin pitkän aikavälin ongelmat

Kaikki järjestelmän tulokset saadaan

  • hyvin jäsennellyssä muodossa
  • riittävän tarkalla tasolla

TUKE-järjestelmä on tehty siten, että moduleita voi käyttää erillisinä eli valita vain ne, joita tarvitsee - tai valita kaikki, jolloin ne integroituvat yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa toinen osa hyödyntää toisessa tehtyä työtä. Mottona on: "Asia kannattaa tehdä vain kerran".

TUKE-järjestelmä tukee vaativimpia laatujärjestelmiä (ISO-9001), jossa jokaisen materiaalin puolivalmisteen ja tuotteen jäljitettävyys on aukoton.

TUKE-moduulit

TUKE-järjestelmä koostuu seuraavista moduuleista:

TUKE-järjestelmän moduulit ovat suoraan yhteensopivia ECONET-taloushallinto-ohjelmien kanssa. Yhdessä ne muodostavat koko TOIMINTOJENOHJAUSJÄRJESTELMÄN pk-yrityksille erittäin hyvällä hinta/laatu -suhteella.

Tekniikka

TUKE-järjestelmä ja moduulit ovat tehty Microsoft Windows ympäristöön Microsoft Access 97/2000 -ohjelmistolla, joka yrityksessä on oltava itsellään. Se tarjoaa mahdollisuuden asiakaskohtaisiin räätälöinteihin järkevällä hyötysuhteella.

TUKE-järjestelmän moduulien liittymät ovat täysin avoimia, eikä järjestelmässä ole piilotettuja osia. Jos yrityksellä on Access-osaamista, se voi kehittää liittymiä myös itse.

TUKE-järjestelmän moduulit ovat osoittautuneet erittäin joustaviksi. Ne sopeutuvat sekä tilausperusteiseen että sarjatuotantoon niin pienissä kuin suuremmissakin yrityksissä. Niillä ei ole myöskään toimialarajoituksia.

© Tukesoft Oy  - Tuottavuuden hallintasovellutukset